پسری که از قلم سه بعدی استفاده می کند.ساخت گل کودک شاد از پلاستیک رنگی ABS.

تور کارخانه

torwell_about_us
دستگاه
منظم سیم پیچ
تیم